Skip to content

Document Header

НАШИ ЦИЉЕВИ

Нема коментара на НАШИ ЦИЉЕВИ

Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева: афирмација и неговање духовних, културних, научних и других видова сарадње између српског, руског и белоруског народа имајући у виду културно историјску целовитост ова три народа у историјском континуитету – полазећи од тога да између њих постоје вековне историјске, цивилизацијске и културне везе базиране на истородној словенској припадности, православљу и блискости језика. Основни задатак Удружења је да систематски ради на међусобном упознавању српског, руског и белоруског народа, што ће чинити путем учења језика, развијања свестране сарадње у области науке, културе, уметности, спорта, развоја туризма и привреде, да организује, уметничке и друге скупове, предавања и друге разноврсне манифестације. Са истим циљем Удружење ће радити на побољшању међусобног информисања и подстицања привредне сарадње, а посебно у области туризма.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области за коју је регистровано;
2) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације;
3) објављује књиге и друге публикације, у складу са законом;
4) организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине;
5) организује волонтерске акције;
6) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које из области своје делатности.
7) организује културне и привредне скупове културних радника и привредника из Републике Србије, Руске федерације и Републике Белорусије у циљу стварања услова за што бољу културну и привредну сарадњу;
8) посебно органиузје туристичке скупове, саветовања и семинаре из области туристичке сарадње наша три народа обзиром да је Врњачка бања једна од најпознатијих бања у Европи

Оставите одговор

Primary Sidebar

Facebook Page Loading...